ขอบคุณสำหรับความสนใจในการถ่ายภาพกับเรานะครับ
Garadap’photography ยินดีให้บริการครับ

ราคาถ่ายภาพสำหรับ 2 ช่างภาพ

 • ราคาช่วงละ 22,000 บาท
 • ราคางานเช้า-เที่ยง 32,000 บาท
 • ราคางานเช้า-เย็น 44,000 บาท

* พิเศษกรณีจัดงานเช้าและเย็นในวันเดียวกันมีส่วนลดพิเศษในราคาเพียง 40,000 บาทเท่านั้น

 • ช่างภาพ 2 ท่านและผู้ช่วยช่างภาพ 1 ท่าน
 • อุปกรณ์ชุดไฟสำหรับถ่ายภาพทั้งหมด
 • ให้ไฟล์ภาพทุกภาพไม่มีขายเพิ่มเติ่ม พร้อมภาพรีทัชพิเศษอีก 50-100 ใบ
 • ส่งงานภายใน 60 วัน ใน Package Flashdrive

ราคาถ่ายภาพสำหรับ 3 ช่างภาพ

 • ราคาช่วงละ 29,000 บาท
 • ราคางานเช้า-เที่ยง 40,000 บาท
 • ราคางานเช้า-เย็น 58,000 บาท

* พิเศษกรณีจัดงานเช้าและเย็นในวันเดียวกันมีส่วนลดพิเศษในราคาเพียง 52,000 บาทเท่านั้น

 • ช่างภาพ 3 ท่านและผู้ช่วยช่างภาพ 1 ท่าน
 • อุปกรณ์ชุดไฟสำหรับถ่ายภาพทั้งหมด
 • ให้ไฟล์ภาพทุกภาพไม่มีขายเพิ่มเติ่ม พร้อมภาพรีทัชพิเศษอีก 50-100 ใบ
 • ส่งงานภายใน 30 วัน ใน Package Flashdrive

ราคา Cinematography สำหรับ 2 ช่างภาพ

 • ราคาช่วงละ 22,000 บาท
 • ราคางานเช้า-เที่ยง 28,000 บาท
 • ราคางานเช้า-เย็น 40,000 บาท
 • ช่างภาพ 2 ท่านและผู้ช่วยช่างภาพ 1 ท่าน
 • อุปกรณ์ชุดไฟสำหรับถ่ายภาพทั้งหมด
 • ส่งงานภายใน 60 วัน ใน Package Flashdrive

Facebook : Garadap’photography
Cinema : Garadappix

*หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้นนะคร้าบ