ขอบคุณสำหรับความสนใจในการถ่ายภาพกับเรานะครับ
Garadap’photography ยินดีให้บริการครับ

ราคาถ่ายภาพสำหรับ 2 ช่างภาพ

 • ราคาช่วงละ 22,000 บาท (6.00-12.00 หรือ 16.00 – 22.00)
 • ราคางานเช้า-เที่ยง 32,000 บาท (6.00-14.00)
 • ราคางานเช้า-เย็น 44,000 บาท (6.00-12.00 และ 16.00 – 22.00)
 • ช่างภาพ 2 ท่านและผู้ช่วยช่างภาพ 1 ท่าน
 • อุปกรณ์ชุดไฟสำหรับถ่ายภาพทั้งหมด
 • ให้ไฟล์ภาพทุกภาพไม่มีขายเพิ่มเติ่ม พร้อมภาพรีทัชพิเศษอีก 50-100 ใบ
 • ส่งงานภายใน 60 วัน ใน Package Flashdrive
 • ในกรณีเกินช่วงเวลาที่กำหนดมีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม 5,000 บาท / ชั่วโมง

ราคาถ่ายภาพสำหรับ 3 ช่างภาพ

 • ราคาช่วงละ 29,000 บาท (6.00-12.00 หรือ 16.00 – 22.00)
 • ราคางานเช้า-เที่ยง 40,000 บาท (6.00-14.00)
 • ราคางานเช้า-เย็น 58,000 บาท (6.00-12.00 และ 16.00 – 22.00)
 • ช่างภาพ 3 ท่านและผู้ช่วยช่างภาพ 1 ท่าน
 • อุปกรณ์ชุดไฟสำหรับถ่ายภาพทั้งหมด
 • ให้ไฟล์ภาพทุกภาพไม่มีขายเพิ่มเติ่ม พร้อมภาพรีทัชพิเศษอีก 50-100 ใบ
 • ส่งงานภายใน 60 วัน ใน Package Flashdrive

ราคา Cinematography สำหรับ 2 ช่างภาพ

 • ราคาช่วงละ 22,000 บาท (6.00-12.00 หรือ 16.00 – 22.00)
 • ราคางานเช้า-เที่ยง 32,000 บาท (6.00-14.00)
 • ราคางานเช้า-เย็น 44,000 บาท (6.00-12.00 และ 16.00 – 22.00)
 • ช่างภาพ 2 ท่านและผู้ช่วยช่างภาพ 1 ท่าน
 • ส่งงานภายใน 60 วัน ใน Package Flashdrive

Facebook : Garadap’photography
Cinema : Garadappix

*หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้นนะคร้าบ